Kwalitatief behoefteonderzoek woonzorginitiatief

Kwalitatief behoefteonderzoek woonzorginitiatief

In deze rapportage hebben we kwalitatief onderzoek gedaan naar de wensen van de inwoners van Vasse, Mander en Hezingen ten aanzien van wonen met zorg op het moment dat ze daarvan als senior gebruik zouden moeten maken. De overheid stimuleert senioren om zo lang...
Woningmarktonderzoek gemeente Olst-Wijhe (Herxen)

Woningmarktonderzoek gemeente Olst-Wijhe (Herxen)

In opdracht van De gemeente Olst-Wijhe hebben Invisor en XpertiseWonen een woningmarktverkenning uitgevoerd voor de toekomstige behoefte aan woningen in de gemeente Olst-Wijhe, in het bijzonder voor de buurt Herxen. Doel van deze verkenning is om inzicht te krijgen in...
Woningmarktanalyse gemeente Wierden

Woningmarktanalyse gemeente Wierden

In opdracht van De gemeente Wierden hebben Invisor en XpertiseWonen een woningmarktverkenning uitgevoerd voor de toekomstige behoefte aan woningen in de gemeente Wierden, in het bijzonder voor het bouwplan Zenderink. Aanleiding en doel Doel van deze verkenning is om...
Woonwensen- en woonbehoefteonderzoek jong volwassenen

Woonwensen- en woonbehoefteonderzoek jong volwassenen

In Oost Gelre is er al jaren sprake van een negatief migratiesaldo onder jong volwassenen. Het gemiddelde negatieve migratiesaldo over de beschouwde periode van 1988 t/m 2014 bedraagt ongeveer 115 personen per jaar in de leeftijdscategorie 15 tot 30 jaar. Gezien de op...