Uitvoeringsprogramma huisvestingsopgave Beschermd Wonen voor Centrumgemeente Doetinchem

, ,
Uitvoeringsprogramma huisvestingsopgave Beschermd Wonen voor Centrumgemeente Doetinchem

Samen met Bureau HHM zijn we betrokken bij het ‘Uitvoeringsprogramma huisvestingsopgave Beschermd Wonen’ in opdracht van de Centrumgemeente Doetinchem.

In de regio Achterhoek voert centrumgemeente Doetinchem de regie over het Beschermd Wonen, in opdracht van de Achterhoekse gemeenten. De Beschermd Wonen cliënten wonen verspreid over de Achterhoekse gemeenten, vaak binnen een van de instellingen. Een deel van deze cliënten kan echter met ondersteuning zelfstandiger wonen. De verwachting is dat de komende jaren een groot deel van de cliënten, die nu 24uurszorg nodig hebben, kunnen uitstromen naar verschillende vormen van zelfstandig wonen met begeleiding. De verschillende zorgaanbieders creëren met behulp van deze doorstroming ruimte binnen hun instellingen om nieuwe clienten (van de wachtlijst) op te nemen. Er ontstaat hierdoor echter wel een toenemende vraag naar (vormen van) zelfstandige woningen. Dit speelt zich hoofdzakelijk binnen de sociale huurmarkt af. De woningcorporaties zijn daarom de aangewezen partijen die de uitstroom van deze doelgroep hoofdzakelijk zullen moeten opvangen.

Aangezien deze ontwikkeling plaatsvindt naast een aantal andere ingrijpende veranderingen waar de woningcorporaties mee te maken hebben, zoals het huisvesten van statushouders, passend toewijzen, de langer thuis wonende senior en het toenemend aantal eenpersoonshuishoudens, is het van belang het proces van de doorstroming vanuit beschermd wonen en de gevolgen daarvan goed in kaart te brengen en te stroomlijnen.

Om dit proces te optimaliseren is ons gevraagd een uitvoeringsprogramma huisvesting beschermd wonen op te stellen. Dit programma maakt onder andere deel uit van het op te stellen Visieplan Opvang en Bescherming, dat alle centrumgemeenten eind 2017 moeten hebben vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma huisvesting Beschermd Wonen wordt ingegaan op de volgende punten:

  • De voorwaarden waaronder beschikbaarstelling van woningen door de woningcorporaties voor genoemde doelgroepen plaatsvindt;
  • Hoe wordt voorzien in voldoende aanbod aan geschikte woningen voor de genoemde doelgroep;
  • Hoe spreiding van de huisvesting over de acht gemeenten zou moeten worden gerealiseerd;
  • De voorwaarden van deze doelgroepen ten opzichte van leefbaarheid waar rekening mee moet worden gehouden bij het huisvesten van genoemde doelgroepen.

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

11 mei 2017