Woonwensen- en woonbehoefteonderzoek jong volwassenen

, ,
Woonwensen- en woonbehoefteonderzoek jong volwassenen

In Oost Gelre is er al jaren sprake van een negatief migratiesaldo onder jong volwassenen.
Het gemiddelde negatieve migratiesaldo over de beschouwde periode van 1988 t/m 2014 bedraagt ongeveer 115 personen per jaar in de leeftijdscategorie 15 tot 30 jaar.
Gezien de op gang zijnde ontgroening binnen de gemeente en de wens om juist jongvolwassenen binnen de gemeentegrenzen te huisvesten (vanuit vitaliteitsgedachte) is een goed beeld van de kwantitatieve ontwikkeling in combinatie met de woonbehoeften van en het woningaanbod voor deze doelgroep van groot belang. Daarnaast lijkt de informatie, afkomstig van de jongeren, dat er niet voldoende geschikte woningen beschikbaar zijn niet overeen te komen met het beeld van de woningcorporaties die juist aangeven dat de woningen, die bestemd zijn voor jong volwassenen, moeilijk verhuurbaar zijn en zelfs leeg staan. Wat is nu waar en wat is de oorzaak van deze tegenstrijdige berichtgeving?

Het onderzoek was erop gericht om de volgende zaken in kaart te brengen over de woonbehoefte van jongeren en de relatie met het beschikbare woningaanbod.

  • Hoe wonen jongeren nu?
  • Zijn jongeren voornemens in de huidige woonplaats/gemeente te blijven wonen?
  • Zo ja, waarom?
  • Zo nee, wat is daarvan de oorzaak en wat zou de gemeente moeten bieden om hen wel binnen de gemeentegrenzen te huisvesten?
  • Is er binnen de woonplaats/gemeente voldoende woningaanbod dat aansluit op de woonwensen en portemonnee van jongeren?
  • Wat is de woonwens van jongeren en welk budget hoort daarbij?

Naast dit kwalitatieve onderzoek was het ook wenselijk om meer gevoel te krijgen bij de kwantitatieve kant van de huidige en verwachte ontwikkelingen, met betrekking tot jongerenhuisvesting. Deze prognoses hebben we in de rapportage opgenomen.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

4 augustus 2016