Kwalitatief behoefteonderzoek woonzorginitiatief

, , ,
Kwalitatief behoefteonderzoek woonzorginitiatief

In deze rapportage hebben we kwalitatief onderzoek gedaan naar de wensen van de inwoners van Vasse, Mander en Hezingen ten aanzien van wonen met zorg op het moment dat ze daarvan als senior gebruik zouden moeten maken.
De overheid stimuleert senioren om zo lang mogelijk (zelfstandig) thuis te blijven wonen, wat in de meeste gevallen overeenkomt met de wens van de senioren zelf. Maar er zijn omstandigheden dat zorg thuis niet langer mogelijk of wenselijk is.
In de dorpen Vasse, Mander en Hezingen is op dit moment geen zorgvoorziening voor senioren aanwezig, waardoor inwoners van deze dorpen hiervoor naar een andere plaats moeten verhuizen zoals Tubbergen of gezien de huidige wachtlijsten naar Oldenzaal of Almelo.
De op gang zijnde dubbele vergijzing[1], tezamen met de wens van de meeste senioren om in de huidige vertrouwde woonomgeving te blijven wonen is voor de opdrachtgever van dit onderzoek aanleiding geweest om de wensen en behoeften van de inwoners van Vasse, Mander en Hezingen te onderzoeken.

Doelstelling
De opdrachtgever heeft de wens een woonzorginitiatief te ontwikkelen voor maar ook met (de input van) de inwoners van Vasse, Mander en Hezingen waardoor het initiatief goed aansluit op de behoeften en wensen van de inwoners van de drie dorpen.
XpertiseWonen is gevraagd dit onafhankelijk onderzoek uit te voeren.

Het doel van dit onderzoek is om de wensen en verwachtingen van de inwoners van Vasse, Mander en Hezingen ten aanzien van wonen met zorg (een woonzorgcomplex) voor senioren te achterhalen. Daarbij zijn we ingegaan op de volgende onderwerpen:

  1. huidige woon- en zorgsituatie geënquêteerde
  2. de wensen/verwachtingen ten aanzien van een woonzorgcomplex met betrekking tot:
    • locatie
    • kwaliteit
    • kosten
    • verhuisbereidheid

[1]  Dubbele vergijzing is het verschijnsel dat niet alleen de groep ouderen een relatief groter aandeel vormt van de Nederlandse samenleving (o.a. gevolg van de babyboom na de Tweede Wereldoorlog), maar dat tevens de gemiddelde leeftijd steeds hoger komt te liggen, waardoor de vergrijzing op twee manieren toeneemt.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

24 januari 2018