Domoticabeheer

Beheer kosten & onderhoud domotica zorglocaties

Doel:
Middels analyse en inventarisatie van facturen, werkprocessen en contracten (onderhoud en service) zorgt XpertiseWonen voor inzicht per locatie over:

ENERZIJDS:
de aanwezigheid van de diverse domotica (rand)apparatuur en hulpmiddelen (soort/type en aantallen), diens storingsgeschiedenis en de bijbehorende contractafspraken in termen van onderhoud, service en kosten.

ANDERZIJDS:
de wijze waarop de contractafspraken in de praktijk daadwerkelijk worden nageleefd door zorglocaties en domotica leveranciers in termen van kwaliteit, service, snelheid, betrouwbaarheid, transparantie/duidelijkheid (van facturen) en de wijze van financiële afhandeling.

Met deze inzichten kunnen de benodigde acties worden ingezet op het gebied van contractbeheersing (herziening van contractafspraken), procesbeheersing (werkprocessen en borging) en kostenbeheersing (controle van facturenstroom; worden de juiste kosten aan de juiste partij doorbelast) om daarmee onderhoud, storingen, reparatieverzoeken en kosten aan domotica per locatie goed in beeld te hebben en te organiseren. De Domoticabeheer analyse geeft duidelijkheid over wat de zorginstantie van het product mag verwachten op het gebied van kwaliteit/storingsgevoeligheid en service, maar het geeft ook inzicht in wat een leverancier wel/niet apart in rekening brengt en of dat overeenkomstig afspraak/contract is uitgevoerd.

Een belangrijk onderdeel daarbij is het detailbeeld die de facturen laten zien over bijvoorbeeld het aantal storingen, het aantal niet urgente storingen die buiten diensttijd bij de helpdesk van de domotica leverancier zijn gemeld of de gemelde storingen bij de domotica leverancier die bij een andere leverancier gemeld hadden moeten worden (bijvoorbeeld lift- of deurleverancier of corporatie).
NB. Een helpdesk kan met bloktijden werken van bijvoorbeeld 185 euro per 20 minuten buiten kantoortijd, ongeacht de soort storing. De kosten lopen hierdoor al snel op, afhankelijk van contractafspraken!!

Wat levert de Domoticabeheer analyse op?
Omgevingseffecten: de zorgorganisatie straalt uit dat zij kostenbewust en kostenverantwoord handelt en daarnaast ten behoeve van cliënten en personeel prioriteit legt bij goed onderhouden en veilige domotica apparatuur in het pand/op het woonadres.
Beleving: kostenbewustzijn van locatiemedewerkers is/wordt vergroot.
Tevredenheid: intern door duidelijke samenwerkingsafspraken en borging van contractafspraken tussen de zorgorganisatie/zorglocatie en de domotica leverancier.
Kosten: reductie van overbodige facturen door, vanuit opgedane kennis, de kosten daar neer te kunnen leggen waar die, gelet op eindverantwoordelijkheid, behoren te liggen en vanuit opgedane kennis feeling te krijgen;
– met wat van een product mag worden verwacht
– met de redelijkheid en billijkheid van financiële afhandelingen
– bij welke leverancier een storingsmelding thuis hoort
– of een storing of reparatieverzoek urgent is of kan wachten (melden binnen kantoortijden)
– hoe het waarborgen van veiligheid (domotica moet werken) en kostenbewust handelen samen kunnen gaan.

Bel voor meer informatie;

+31(0)6 429 606 68