Over ons

Zorgvastgoed & Woningmarkt Professionals

Ons verhaal

 

Als WoningMarkt Consultant (WMC) heeft Ludan Schmid veel ervaring met het geven van advies bij de opzet van nieuwe woningbouwlocaties, bij de keus voor passende woningen voor de juiste doelgroep en bij de invulling van herbestemmings- en stadsvernieuwingsprojecten.

Doordat hij in zijn advieswerk steeds meer in aanraking kwam met de veranderende zorgmarkt (mede vanwege het scheiden van wonen en zorg) en de toenemende impact van zorg op wonen en vice versa heeft hij in 2015 besloten zich zelfstandig te vestigen onder de naam XpertiseWonen. Voor verdere specialisatie op het thema zorg is hij een samenwerking aangaan met XpertiseZorg.

Woonzorg

XpertiseWonen combineert het beste van twee complexe werelden waarin grote veranderingen optreden: de woningmarkt en de zorg. Denk hierbij ondermeer aan het effect van het scheiden van wonen en zorg. Deze scheiding heeft een grote impact op de organisatie van de zorg, de huisvesting en het zorgvastgoed, maar ook op de woningmarkt.

 • Kernactiviteiten
  Uitvoeren en begeleiden van innovatieve, complexe en kennisintensieve opdrachten in het gecombineerde speelveld van wonen en zorg. Denk hierbij aan:
  – programmabegeleiding op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
  – vastgoedstrategieën voor zorgaanbieders, woningcorporaties en investeerders.
  – beleidsontwikkeling voor gemeenten.
  – gebiedsgericht onderzoek naar de invloed van het langer zelfstandig thuis wonen op de kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar (zorg)woningen .
  – locatieonderzoek, haalbaarheidsonderzoek of een scan of uw vastgoed in de (nabije) toekomst nog wel aansluit op de veranderde vraag in de zorgmarkt.
  – onderzoek op het gebied van zorg , levensloop bestendig maken van woningen en (eventueel gecombineerd met) duurzaam bouwen (nul op de meter).
  – We begeleiden zorginstellingen naar de benodigde mentaliteitsverandering van haar medewerkers (meer marktgericht). ‘Van bewoner via cliënt naar klant’ is de route die symbool staat voor deze noodzakelijke verandering. De mede door ons geïnitieerde en ontwikkelde training ‘Verzorgd Verhuren’ kan daarbij een hulpmiddel zijn.
  – Zelfstandig verrichten van onderzoek en bijdragen aan innovatie. We zien het zelfstandig doen van onderzoek ook als onze maatschappelijke rol en opdracht.

Voor Wie?
XpertiseWonen werkt in de praktijk voor opdrachtgevers die willen vernieuwen en veranderbereid zijn. XpertiseWonen werkt daarbij nauw samen met XpertiseZorg, universiteiten en hogescholen, kennisinstituten, overheden en partners op het woonzorg domein.

Wonen

XpertiseWonen biedt expertise met onderzoek, advies, innovatie & implementatie op het gebied van wonen in de breedste zin van het woord. De veranderende woningmarkt vraagt om mentaliteitsverandering, anticipatie en innovatie van de spelers die daarop acteren zoals makelaars, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, gemeenten en zorginstellingen. We beschikken over een team van professionals met meer dan 17 jaar ervaring. Door onze ruime ervaring met onder andere onderzoek, makelaardij, management, conceptontwikkeling, consultancy en het ontwikkelen en implementeren van vernieuwende marketingtools kunnen we snel en adequaat inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en vragen van opdrachtgevers.

Kernactiviteiten
• Verrichtten van woningmarkt- en doelgroepenonderzoeken, het monitoren van de woningmarkt en advisering bij te voeren woningmarktbeleid. Onderwerpen als krimp, vergrijzing, ontgroening en de verdunning van de huishoudens zijn thema’s die wij daarbij betrekken.
• Bieden van begeleiding aan opdrachtgevers naar een unieke propositie en de ontwikkeling en implementatie van onderscheidende marketingtools.
• Advies en ondersteuning bij het inspelen op marktontwikkelingen, onderzoek en conceptontwikkeling aan ondernemingen actief op of gelieerd aan de woningmarkt (zoals makelaardij, corporaties, investeerders, projectontwikkelaars, gemeenten).
• Zelfstandig verrichten van onderzoek en bijdragen aan innovatie. We zien het zelfstandig doen van onderzoek ook als onze maatschappelijke rol en opdracht.

Voor Wie?
XpertiseWonen werkt in de praktijk voor opdrachtgevers die willen vernieuwen en veranderbereid zijn.

Bel voor meer informatie;

+31(0)6 429 606 68