Woningmarktonderzoek gemeente Olst-Wijhe (Herxen)

, ,
Woningmarktonderzoek gemeente Olst-Wijhe (Herxen)

In opdracht van De gemeente Olst-Wijhe hebben Invisor en XpertiseWonen een woningmarktverkenning uitgevoerd voor de toekomstige behoefte aan woningen in de gemeente Olst-Wijhe, in het bijzonder voor de buurt Herxen.
Doel van deze verkenning is om inzicht te krijgen in de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan woningen en woningtypen de komende tien jaar in het kader van de programmering.

Omdat een woonwijk/buurt niet geanalyseerd kan worden los van de gemeente/omgeving waarin het ligt heeft het onderzoek betrekking op de gehele gemeente Olst-Wijhe en is het specifiek toegespitsts op de locatie Grolleman in Herxen.
Transportbedrijf Grolleman is voornemens te verhuizen waardoor ruimte komt voor een nieuwe woonwijk in Olst-Wijhe voor zo’n 40 woningen. De bedoeling is om een aan het landschap aangepaste woonomgeving voor zowel jongeren als ouderen te creëren.
In totaal betreft het 20 woningen, waarvan 14 grondgebonden. Het woningmarktonderzoek van XpertiseWonen en Invisor maakt duidelijk of er nu en op de middellange termijn zowel kwalitatief als kwantitatief behoefte is aan de beoogde invulling.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

4 september 2017