Zorgvastgoed- & installatiebeheer

Beheer kosten & onderhoud vastgoed en installaties zorglocaties

Doel:
Middels analyse en inventarisatie van facturen, werkprocessen en contracten (onderhoud – en huurcontracten) geeft XpertiseWonen inzicht per locatie over:

ENERZIJDS:
de aanwezigheid van een onderhoudsverdeling, de (juridische) correctheid daarvan en of deze daadwerkelijk wordt nageleefd. Een onderhoudsverdeling regelt de verdeling van periodiek onderhoud, de controles en de mate van verantwoordelijkheid in kosten en uitvoering tussen huurder en verhuurder.

ANDERZIJDS:
hoe in de praktijk door zorginstelling en verhuurder wordt gehandeld in geval van onderhoudsverzoeken, storingen en de wijze van financiële afhandeling.

Met deze inzichten kunnen de benodigde acties worden ingezet op het gebied van contractbeheersing (herziening contractafspraken), procesbeheersing (werkprocessen en borging) en kostenbeheersing (controle facturenstroom; worden de juiste kosten aan de juiste partij doorbelast).
De blauwdruk die middels de analyse Zorgvastgoed & installatiebeheer ontstaat kan worden ingezet om het onderhoud en de (periodieke) controles tussen huurder en verhuurder per locatie goed te regelen met daarbij een passende en correcte verdeling van verantwoordelijkheid en kosten.
Is de onderhoudsverdeling op elke locatie bekend of wordt door de medewerkers op de verschillende locaties bijvoorbeeld de gouden gids geraadpleegd voor bijvoorbeeld een ontstoppingsbedrijf terwijl dit reeds in een onderhoudscontract met de verhuurder was afgesproken?
NB. een adressticker van een onderhoudsbedrijf op bijvoorbeeld een brandblusser, alarminstallatie of in een meterkast kan doen suggereren dat bij dat bedrijf ook het onderhoudscontract is afgesloten. Dat hoeft uiteraard niet (meer) het geval te zijn. Als medewerkers bij storing contact opnemen met dit bedrijf worden er hoogst waarschijnlijk onnodig (hoge) kosten gemaakt.

Wat levert de analyse Zorgvastgoed- & installatiebeheer op?
Omgevingseffecten: de zorgorganisatie straalt uit dat zij kostenbewust en kostenverantwoord handelt en daarnaast prioriteit legt bij een goed onderhouden en een veilig pand/ woonadres ten behoeve van cliënten en personeel.
Beleving: kostenbewustzijn van locatiemedewerkers is/wordt vergroot.
Tevredenheid: intern en extern door duidelijke samenwerkingsafspraken en kostenverdeling huurder-verhuurder.
Kosten: reductie van overbodige facturen door, vanuit opgedane kennis, de kosten daar neer te kunnen leggen waar die, gelet op eindverantwoordelijkheid, behoren te liggen en vanuit opgedane kennis feeling te krijgen;
– bij welke leverancier een reparatie- of storingsmelding thuis hoort
– of een storing of reparatieverzoek urgent is of kan wachten (melden binnen kantoortijden)
– hoe het waarborgen van veiligheid (bijvoorbeeld brandmeldinstallatie), onderhoud en kostenbewust handelen samen kunnen gaan.

Bel voor meer informatie;

+31(0)6 429 606 68