Levensloopbestendige Wijk; Oost Gelre

Levensloopbestendige Wijk; Oost Gelre

Situatieschets Nederland vergrijst en ook voor de regio Achterhoek geldt dat er sprake is van afnemende inwoneraantallen in combinatie met een steeds ouder wordende bevolking en de wegtrekkende jeugd (ontgroening). Deze ontwikkelingen hebben invloed op de behoefte aan...
Duurzaam Thuiswonen; gemeente Opsterland (Friesland)

Duurzaam Thuiswonen; gemeente Opsterland (Friesland)

Op weg naar een nieuwe business-case voor woningaanpassing Grootschalige toepassing van woningaanpassingen, ter stimulering van het langer zelfstandig thuis wonen, kent een groot aantal positieve effecten. De vraag is echter hoe deze woningaanpassingen gefinancierd...