Aanleiding:
Het onderzoek ‘verkenning effecten woningaanpassingen‘ dat XpertiseWonen en XpertiseZorg in samenwerking met Platform 31, de gemeente Opsterland, De Friesland Zorgverzekeraar, Van Wijnen en Elkien hebben opgesteld, is gebaseerd op de FijnWonen-woning die in Gorredijk (Friesland) is gerealiseerd. Er is daarbij sprake van renovatie van een gedateerde bestaande woning die daarbij volledig Nul op de Meter is gemaakt én geschikt is voor mensen met een intensieve zorgvraag. Achter de woning is een aanbouw geplaatst, de zogenaamde X-Tender, waardoor op de begane grond een slaap- en badkamer zijn gerealiseerd. Ook is de woning uitgerust met zorgdomotica, technologie die ondersteunt bij de zorg voor de bewoner, bijvoorbeeld het op afstand kunnen openen van de voordeur of dwaaldetectie voor bewoners met beginnende dementie.

Vragen die centraal staan:

Welke investeringen in woningaanpassingen zijn maatschappelijk effectief en efficiënt?
Een groot deel van die aanpassingen kan je bijvoorbeeld meenemen bij een renovatie van de woning, de vraag is dan: wie betaalt deze als de bewoner dat zelf niet kan?
Is het gezien de vergrijzing verstandig om te investeren in woningaanpassingen voor de bestaande woningvoorraad?
Welke maatschappelijke opbrengst kunnen we van woningaanpassingen verwachten?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn XpertiseWonen en XpertiseZorg betrokken bij de effectenstudie die op basis van dit FijnWonen concept is uitgevoerd. Onderzocht is wat de mogelijke (maatschappelijke) besparingen van de aanpassingen zijn en of er binnen Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en basiszorgverzekering ruimte is voor een vergoeding voor de nodige woningaanpassingen.
De resultaten uit deze analyse kunnen de deur openen naar alternatieve vormen van financiering, bijvoorbeeld uit de hoek van de zorgverzekeraars of met inzet van vergoedingen uit de Wmo. De maatschappelijke opbrengsten staan in elk geval als een paal boven water: de wens om langer thuis te wonen wordt vervuld, Nul op de Meter past in een duurzame toekomst en het kan een oplossing zijn voor de consequenties van het nieuwe zorgbeleid van de overheid.

verkenning-effecten-woningaanpassing-2-1464730670