Duurzaam Thuis

Een groot deel van de woningvoorraad is volstrekt ongeschikt om daar tot op hoge leeftijd te blijven wonen. Met Duurzaam Thuis gaat Energiesprong, onderdeel van Platform31, onderzoeken én experimenteren met energieneutrale (Nul-Op-de-Meter) woningrenovaties in combinatie met het levensloop bestendig maken van de woningen.

Door de hervorming van het zorgstelsel en de aankomende dubbele vergrijzing zijn senioren in de toekomst steeds vaker op een zelfstandige woning aangewezen. Maar dan moeten de woningen hiervoor wel geschikt worden gemaakt. Dat blijkt ook uit de recente Gezondheidsenquête van het CBS. Maar liefst 33 procent van mensen ouder dan 75 jaar ervaren thuis minimaal één beperking in hun dagelijkse handelingen. Zo hebben 27 procent van de ouderen moeite met traplopen en 15 procent met in bad of onder de douche gaan.

Experiment

Duurzaam Thuis zet een experiment op touw. Het experiment richt zich op vernieuwend aanbod van combinaties Nul Op de Meter en Levensloopbestendig maken van de bestaande woningvoorraad.

Met deze experimenten verkent Duurzaam Thuis welke specifieke marktproposities ontwikkeld kunnen worden voor een renovatieaanbod gericht op 65+ bewoners. Dat moet uiteindelijk leiden tot:

Een verhoging van het wooncomfort in relatie tot de (toekomstige) functiebeperkingen van de bewoner op grond van zijn leeftijd (lichamelijk, geestelijk, sociaal).
Nul-op-de-meter oftwel energieneutrale woningen.
Tevens onderzoekt Duurzaam Thuis mogelijke financieringsvormen. Daarbij wordt gekeken of bijvoorbeeld financiering vanuit de WMO, WLZ of de basiszorgverzekering een optie is. En natuurlijk wordt de inzet van de huidige energierekening als investeringsimpuls nadrukkelijk in de onderzoeken meegenomen.

Duurzaam Thuis stimuleert marktpartijen

Door het op touw zetten en begeleiden van experimenten stimuleert Duurzaam Thuis marktpartijen om concepten voor levensloopbestendig en energieneutraal wonen te ontwikkelen.
XpertiseWonen heeft deelgenomen aan het experiment en is deelnemer van de samenwerkingscoalitie ThuisBest. Janssen de Jong Bouw Hengelo B.V. heeft XpertiseWonen aangesteld als procesbegeleider om het product ThuisBest naar de markt te brengen.

Heeft u vragen over deze case?

Neem contact op