Kwalitatief behoefteonderzoek woonzorginitiatief

Kwalitatief behoefteonderzoek woonzorginitiatief

In deze rapportage hebben we kwalitatief onderzoek gedaan naar de wensen van de inwoners van Vasse, Mander en Hezingen ten aanzien van wonen met zorg op het moment dat ze daarvan als senior gebruik zouden moeten maken. De overheid stimuleert senioren om zo lang...
ThuisBest; NOM en levensloopbestendige bouwconcepten

ThuisBest; NOM en levensloopbestendige bouwconcepten

Duurzaam Thuis Een groot deel van de woningvoorraad is volstrekt ongeschikt om daar tot op hoge leeftijd te blijven wonen. Met Duurzaam Thuis gaat Energiesprong, onderdeel van Platform31, onderzoeken én experimenteren met energieneutrale (Nul-Op-de-Meter)...
Levensloopbestendige Wijk; Oost Gelre

Levensloopbestendige Wijk; Oost Gelre

Situatieschets Nederland vergrijst en ook voor de regio Achterhoek geldt dat er sprake is van afnemende inwoneraantallen in combinatie met een steeds ouder wordende bevolking en de wegtrekkende jeugd (ontgroening). Deze ontwikkelingen hebben invloed op de behoefte aan...