Virtual Reality voor vastgoed

Virtual Reality voor vastgoed

Virtual Reality Beleef VR; Woningbezichtiging 2.0 BeleefVR is dè Virtual Reality app voor makelaars! Converteer online uw reguliere 360 graden foto’s naar een 3D Virtual reality omgeving voor de smartphone waartoe uw klant middels een handige app toegang heeft. Uw...
ThuisBest; NOM en levensloopbestendige bouwconcepten

ThuisBest; NOM en levensloopbestendige bouwconcepten

Duurzaam Thuis Een groot deel van de woningvoorraad is volstrekt ongeschikt om daar tot op hoge leeftijd te blijven wonen. Met Duurzaam Thuis gaat Energiesprong, onderdeel van Platform31, onderzoeken én experimenteren met energieneutrale (Nul-Op-de-Meter)...
Levensloopbestendige Wijk; Oost Gelre

Levensloopbestendige Wijk; Oost Gelre

Situatieschets Nederland vergrijst en ook voor de regio Achterhoek geldt dat er sprake is van afnemende inwoneraantallen in combinatie met een steeds ouder wordende bevolking en de wegtrekkende jeugd (ontgroening). Deze ontwikkelingen hebben invloed op de behoefte aan...
Duurzaam Thuiswonen; gemeente Opsterland (Friesland)

Duurzaam Thuiswonen; gemeente Opsterland (Friesland)

Op weg naar een nieuwe business-case voor woningaanpassing Grootschalige toepassing van woningaanpassingen, ter stimulering van het langer zelfstandig thuis wonen, kent een groot aantal positieve effecten. De vraag is echter hoe deze woningaanpassingen gefinancierd...