ThuisBest; NOM en levensloopbestendige bouwconcepten

ThuisBest; NOM en levensloopbestendige bouwconcepten

Duurzaam Thuis Een groot deel van de woningvoorraad is volstrekt ongeschikt om daar tot op hoge leeftijd te blijven wonen. Met Duurzaam Thuis gaat Energiesprong, onderdeel van Platform31, onderzoeken én experimenteren met energieneutrale (Nul-Op-de-Meter)...
Levensloopbestendige Wijk; Oost Gelre

Levensloopbestendige Wijk; Oost Gelre

Situatieschets Nederland vergrijst en ook voor de regio Achterhoek geldt dat er sprake is van afnemende inwoneraantallen in combinatie met een steeds ouder wordende bevolking en de wegtrekkende jeugd (ontgroening). Deze ontwikkelingen hebben invloed op de behoefte aan...
ADT/Area Development Twente

ADT/Area Development Twente

Area Development Twente is de gebiedsregisseur voor de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en omgeving. Area Development Twente is een samenwerkingsverband van de Provincie Overijssel en de Gemeente Enschede. Missie Een vliegwiel voor Twente Transformeren van het...