Is er in uw gemeente wel of geen sprake van een TEKORT aan SENIORENWONINGEN?
 
Wat betekent het LANGER ZELFSTANDIG THUIS wonen voor de vraag/aanbod verhouding op de reguliere woningmarkt en voor de vraag naar zorg?
 
Weten woon- en zorgpartijen elkaar op dit gemeenschappelijk thema goed te vinden?
 
Het onderzoeksmodel ‘Levensloopbestendige Wijk’ beantwoordt deze vragen en de gemeente Oost Gelre kan ze als een van de eerste gemeenten wel gefundeerd beantwoorden.
 

In dit filmpje ziet u hoe: